юрист Суми

1
Ліквідація ТОВ (Ліквідація підприємства)

Ліквідація підприємства (юридичної особи) є доволі складною процедурою, яка складається з багатьох етапів та тягнеться не один місяць. Добровільна ліквідація підприємства відбувається тільки у випадку прийняття відповідного рішення засновниками (власниками) та достатньої кількості активів підприємства для погашення кредиторської заборгованості (якщо активів підприємства не достатньо – відбувається процедура банкрутства).

1
Ліквідація ФОП (фізичної – особи підприємця)

При здійсненні підприємницької діяльності можуть виникати обставини при яких подальша підприємницька діяльність перестає бути прибутковою або виникає необхідність змінити форму та принципи ведення господарської діяльності. Тому виникає необхідність здійснити ліквідацію ФОП відповідно до законодавства України. При ліквідації ФОП виникає необхідність: * здійснення державної реєстрації припинення фізичної – особи підприємця; * звільнення всіх найманих працівників; *…

1
Зміна КВЕД (Зміна КВЕД ФОП, Зміна КВЕД ТОВ)

При реєстрації фізичної або юридичної особи необхідно зазначити пріоритетні види діяльності в яких буде працювати підприємство. Правильний вибір КВЕД, позитивно впливає на діяльність підприємства: * по перше, вказані класифікатори діяльності дають можливість отримувати прибуток тільки за вибраними КВЕД; * по друге, при участі в тендерах замовник вказує в вимогах до виконавця лише певні КВЕД; *…