юрист в Сумах

1
Зміна КВЕД (Зміна КВЕД ФОП, Зміна КВЕД ТОВ)

При реєстрації фізичної або юридичної особи необхідно зазначити пріоритетні види діяльності в яких буде працювати підприємство. Правильний вибір КВЕД, позитивно впливає на діяльність підприємства: * по перше, вказані класифікатори діяльності дають можливість отримувати прибуток тільки за вибраними КВЕД; * по друге, при участі в тендерах замовник вказує в вимогах до виконавця лише певні КВЕД; *…

1
Зміна місцезнаходження підприємства (зміна адреси підприємства)

При здійснення господарської діяльності можуть виникати обставини при яких необхідно змінювати порядок та принципи своєї діяльності. Одним із таких змін може бути зміна місцезнаходження підприємства (як приклад переїзд в новий офіс). Законодавство України вимагає від суб’єкта здійснення підприємницької/непідприємницької діяльності при зміні місцезнаходження також вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців…

1
Зміна директора (керівника), засновників підприємства

Керівництво юридичною особою може здійснюватись, як одноосібно (директор, керівник) так і колегіально (правління, дирекція, наглядова рада і т.і.). При здійсненні зміни директора або засновників підприємства, обов’язково необхідно рішення загальних зборів (якщо інше не передбачено статутними документами). Після прийняття рішення загальними зборами, новий керівник видає наказ про те, що він приступив до виконання своїх обов’язків. Далі…

1
Договірна робота

Для підвищення ефективності ведення господарської діяльності необхідно відповідально відноситись до питань оформлення договірних відносин. Аналіз та складання договорів це виключна компетенція кваліфікованих юристів. Правильно складений договір мінімізує ризики, гарантує права та інтереси підприємства та задовольняє вимоги іншої сторони. Грамотний аналіз та створення договорів, один із профілів роботи юристів нашої компанії.