смена местположения предприятия

1
Зміна місцезнаходження підприємства (зміна адреси підприємства)

При здійснення господарської діяльності можуть виникати обставини при яких необхідно змінювати порядок та принципи своєї діяльності. Одним із таких змін може бути зміна місцезнаходження підприємства (як приклад переїзд в новий офіс). Законодавство України вимагає від суб’єкта здійснення підприємницької/непідприємницької діяльності при зміні місцезнаходження також вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців…