зміна керівника підприємства Суми

1
Зміна директора (керівника), засновників підприємства

Керівництво юридичною особою може здійснюватись, як одноосібно (директор, керівник) так і колегіально (правління, дирекція, наглядова рада і т.і.). При здійсненні зміни директора або засновників підприємства, обов’язково необхідно рішення загальних зборів (якщо інше не передбачено статутними документами). Після прийняття рішення загальними зборами, новий керівник видає наказ про те, що він приступив до виконання своїх обов’язків. Далі…