зареєструвати політичну партію в Сумах

1
Реєстрація Політичних партій

Політична партія — це зареєстроване у відповідності до законодавства України, добровільне об’єднання громадян, які гуртуються навколо визначеної загальнонаціональної програми розвитку суспільства та беруть участь у політичних виборах та інших політичних заходах.