Створення та реєстрація підприємств у м. Суми

Реєстрація бізнесу (фірми) в Сумах:

 

Першим кроком створення підприємства є визначення організаційно-правової форми діяльності підприємства та вирішення питань, що безпосередньо стосуються початку його функціонування. Такими питаннями є:

  • обрання назви підприємства засновниками;
  • обрання офісного або іншого приміщення, в якому буде розташовуватись підприємство, що буде офіційним місцезнаходженням юридичної особи.
  • визначення у розмірі статутного фонду (капіталу), з чого буде складатися цей фонд (грошові кошти або певне майно), як він буде розподілений між засновниками.
  • вибір керівника створюваного підприємства.

Рішення про створення підприємства приймається у формі:

  1. Протоколу загальних зборів засновників;
  2. Рішення засновників створюваного підприємства.

Другим кроком є проведення реєстрації підприємства в державних органах. Державна реєстрація підприємства полягає у формуванні, чітко визначеного законодавством України, пакету документів, який надається державному реєстратору. На даному етапі, необхідно розробити установчі документи підприємства, від яких в подальшому буде залежати успішність всього бізнесу.

У разі правильності оформлення пакету документів, підприємство заноситься до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – після чого, можна переходити до наступної стадії «післяреєстраційних дій».

Післяреєстраційні дії включають:

  • Проведення реєстрації в органах статистики;
  • Реєстрація у Державній податковій службі
  • Виготовлення печатки
  •  інші додаткові реєстраційні дії та юридичні процедури.