Підготовка установчих документів у м. Суми

Основою діяльності юридичної особи є її установчі документи, які затверджуються засновником, або загальними зборами засновників юридичної особи. Для більшості видів юридичних осіб, установчим документом є статут (ТОВ, ПП, ПрАТ, ПАТ, БО, ГО), але у деяких випадках — це засновницький договір (Повне товариство і командитне товариство).

В установчих документах визначаються основні відомості про юридичну особу, а сам:

  • предмет, цілі та види діяльності,
  • склад учасників та засновників;
  • компетенція та склад керівних органів;
  • інше.

Крім цього в установчих документах визначається його найменування, розмір та порядок формування статутного та інших фондів, інші відомості визначені законом. У статуті ТОВ, необхідно визначити розмір часток учасників, порядок внесення ними вкладів. Окремо, встановлюється розмір часток у відповідності до зміни вартості майна, який внесений як вклад.

Установчі документи юридичної особи мають розроблятись фахівцями з урахуванням усіх останніх змін у законодавстві та оптимізованих для діяльності конкретної юридичної особи.

Поділитися: